Кітап қоры
Кітап қоры

Кітап қоры

Зағиптарға арналған арнайы кітапхана қоры басқа кітапхана қорларынан өзгеше.

Бұл кітапхана қоры жазық баспалы шрифтегі (ЖБШ) кітаптардан бөлек, бедерлі нүктелі шрифтегі әдебиеттер (БНШ), үндендірілген әдебиеттер, бедерлі графикалық әдістемеліктер, күйтабақтар және әртүрлі мерзімді басылымдар, яғни бедерлі нүктелі шрифтегі, үндендірілген журналдар, кіші қалыпты мүсіндер мен электронды әдебиеттер мен басылымдарды қамтиды.

Құжаттар түрі

Аталымы мен данасы

Оның ішінде қазақшасы

БНШ әдебиеттер, журналдар,
бедерлі графикалық құралдар

7060-24544

536-2275

Үндендірілген әдебиеттер, журналдар

10065-38933

897-5617

ЖБШ әдебиеттер, журналдар

42556-69090

8368-22047

Электронды басылымдар

2705-6333

1222-3385

БАРЛЫҒЫ

62389-138900

11023-33324